Integritetspolicy (Svenska)

HjoTrade AB tar våra kunders och leverantörers personliga integritet på största allvar. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter alltid hanteras korrekt, är uppdaterade och skyddas.

För att kunna utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. HjoTrade AB värnar om varje besökares personliga integritet och samlar ingen information om dig som besöker webbplatsen klammerasken.se, annat än besöks- och användarstatistik.

När du använder dig av något av webbplatsens kontaktformulär för att komma i kontakt med oss, loggar vi däremot din ip-adress och tidpunkten för användandet för att på så vis skapa möjlighet att spåra och försvåra missbruk och spam.

Personuppgiftsansvarig

HjoTrade AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som samlas in kommer bara att användas av oss om inte annat anges vid registreringen eller i den informationen som du får efter att ha varit i kontakt med oss.

Säkerheten för dina personuppgifter

Vi uppdaterar och testar vår säkerhetsteknik hela tiden för att förhindra att någon obehörig får tillgång till våra system. Våra medarbetare har bara tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete och vi jobbar med att informera vår personal om vikten av sekretess och hur man upprätthåller integritet och säkerhet för personuppgifter.

Hur vi samlar in och använder personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

För att uppfylla vårt avtal.
För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. Om du är kund till oss i form av enskild firma eller privatperson så behandlar vi även personnummer och adressuppgifter till dig. Dessa uppgifter lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen.

För att kunna kontakta dig
För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Denna information lagrar vi så länge du är kund eller leverantör hos oss, eller tills vi har fått information om att du inte längre är anställd hos vår kund eller leverantör.

När och hur vi delar personuppgifter med andra
I vissa lägen kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Individuella rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via någon av våra kontaktvägar. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. Deras kontaktuppgifter finns nedan under rubriken Tillsynsmyndighet.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar, ändamålen med behandlingen, om vi delat personuppgifterna med någon annan och i så fall vem, vilken källa uppgifterna har om inte du har lämnat dem direkt till oss och hur länge vi tänker spara dina uppgifter. Tänk på att en begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven.

Rätt till rättelse

Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen. När vi gör en sådan rättning så meddelar vi också de företag som vi har delat dina personuppgifter med.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade. När vi raderar personuppgifter så meddelar vi också andra företag som har fått uppgifterna från oss om att de ska raderas.

Rätt till begränsning

I vissa situationer kan du begära att få användningen av dina personuppgifter begränsad, exempelvis om uppgifterna är felaktiga och du har begärt att få dem rättade.

Tillsynsmyndighet

För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter:

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Personuppgifter

Det kan hända att vi ber dig att lämna ut personlig information, t ex vid registrering eller orderläggning eller för att du vill få information tillsänt dig. När du lämnar personlig information till HjoTrade kan det hända att vi använder denna för att få veta mer om dig. Anledningen till att HjoTrade gör dessa registreringar är att vi vill utveckla bättre tjänster och informera besökare om nya tjänster och erbjudanden som kan intressera dem.

Cookies

Från och med den 25 juli 2003 gäller lagen om elektronisk kommunikation (se www.pts.se). Viktigt i denna lag är att den som besöker en webbplats ska informeras om vad så kallade cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

En cookie är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd som på olika sätt syftar till att förbättra för användarna vid besök på en webbplats. Denna textfil läggs på webbanvändarens dator. En cookie kan till exempel hålla reda på vilket språk du har valt. Det finns två typer av cookies - permanenta och temporära.

På vissa delar av webbplatsen www.klammerasken.se används temporära cookies för administration av tjänsten. Vid besök på webbplatsen skickas cookien mellan användarens dator och webbservern för att bland annat underlätta navigering. Cookien försvinner efter avslutat besök. Hos www.klammerasken.se sparas ingen personlig information via cookies.

Vill du undvika cookies kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om en webbsida innehåller cookies. En sådan inställning innebär att vissa tjänster (till exempel då det krävs inloggning) inte kommer att fungera för dig.Om du har frågor om ovanstående är du välkommen att kontakta oss.

E-post

 När som helst efter att du har accepterat att ta emot erbjudanden eller information från HjoTrade kan du avanmäla ditt intresse. I alla e-postutskick som du får från HjoTrade finns en tydlig hänvisning till hur du enkelt tackar nej till fler utskick.

Du kan också, när som helst, få reda på vilken information, om någon, vi har om dig i vårt register.

Har du synpunkter, frågor eller andra funderingar kring vår integritetspolicy eller hantering av personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss: order@hjotrade.se.

Hur du kontaktar oss

Frågor om den här policyn, klagomål som riktar sig mot hur vi arbetar och vid nekad tillgång till personlig information ska skickas till vår integritetsansvarige tjänsteman på HjoTrade genom att maila order@hjotrade.se eller skriftligt med posten till:

HjoTrade AB
Att: Integritetsansvarig
Järnvägsgatan 15
543 50  TIBRO
Sverige

Cookies (English)

Upon your first visit to an HjoTrade web site, a cookie is sent to your computer that uniquely identifies your browser. A "cookie" is a small file containing a string of characters that is sent to your computer when you visit a website. We use cookies to improve the quality of our service and to better understand how people use our sites. We do this by storing user preferences in cookies and by tracking user trends and patterns of how people navigate our sites.Most browsers are initially set up to accept cookies. You can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features or services on our sites may not function properly without cookies.

Cookies specific to the HjoTrade website (not shared with third parties)

HjoTrade’s website uses both "first party" cookies (cookies used by the HjoTrade website only) and "third party" cookies (cookies originating from a third party website). We use first party cookies for storing preferences and data needed throughout your visit on the site (for example, contents of your shopping cart). We use third party cookies for tracking user trends and patterns with the help of third party web statistics providers. The third party cookies used for tracking user trends and patterns are used exclusively by HjoTrade websites and the web statistics provider and are not shared with any other third party.

The table below describes the web statistics cookies used by the HjoTrade website.

Provider of cookie 

Type of cookie 

Purpose of cookie 

Google Analytics

First party

Web analytics (anonymous usage statistics)

Privacy

HjoTrade considers privacy an important issue, so we build and operate our web services with the protection of privacy taken into account. This Privacy Policy outlines the types of personal information we gather when you use one of HjoTrade's web sites and some of the steps we take to safeguard it.

These principles apply to personally identifying information we ask for and that you provide. By this we mean information that individually identifies you, such as your name, physical address, e-mail address or other contact details.

Data collection

Browsing of our web sites and most other services do not require any personally identifying information.

HjoTrade may collect limited non-personally identifying information your browser makes available whenever you visit a website. This log information includes your Internet Protocol address, browser type, browser language, the date and time of your query and one or more cookies that may uniquely identify your browser. We use this information to better understand users behavior and to further improve our offerings.

Some of our services require you to register for an account. HjoTrade asks you for some personal information in order to create an account and we will use that information to provide the service. For certain services we may request credit card or other payment information which we maintain in encrypted form on secure servers.

When we require personally identifying information, we will inform you about the types of information we collect and how we use it. We hope this will help you make an informed decision about sharing your personal information with us. It is then up to you to decide if you want to provide the information or not.

Information security

We take appropriate security measures to protect against unauthorized access to or unauthorized alteration, disclosure or destruction of data.We restrict access to your personally identifying information to HjoTrade employees who need to know that information in order to fullfill your request or supply our services.

Contact us

If you have any additional questions, please feel free to contact us any time.

HjoTrade AB
Att: Integritetsansvarig
Järnvägsgatan 15
543 50  TIBRO
Sverige